LID WORDEN

  • 2 recente pasfoto’s

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de leraar info@ryushinkan.nl

Zwolle en Deventer

Inschrijfformulier jeugd t/m 17 jaar

Inschrijfdatum:*
Naam:*
Geslacht:*  Man Vrouw
Geboortedatum:*
Straat:*
Postcode / Woonplaats:* /
Telefoonnummers (thuis / gsm.):* / /
Emailadres:*
Naam ouders / opvoeders / voogd:* /

Belemmeringen / opmerkingen (vermeld hier zaken die de instructeur dient te weten i.v.m. de fysieke activiteiten):


Contributieformulier

Jaarlijkse bondscontributie AbN à € 10 dient bij de eerste contributie betaling en daarna jaarlijks zelf te voldoen.

Het inschrijfgeld à € 5 dient bij de eerste contributie betaling te voldoen.

Ingangsdatum:*
Contributie:*  kwartaal € 36 / vanaf 13 jaar € 54 per maand € 14 / vanaf 13 jaar € 22
IBAN:*
Naam en voorletters:*
Plaats:*
Contributie*  Ik zal per maand / kwartaal de contributie betaling aan Aikikai Aikido Stichting Ryushinkan Nederland overmaken op IBAN: NL 57 SNSB 0957104049 te Hengelo OV met vermelding van eigen naam en periode.
captcha

Jeugdsportfonds Zwolle en Stichting Leergeld Deventer geven sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betalen zij de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Contact in Zwolle en Contact in Deventer 

Zwolle en Deventer

Inschrijfformulier volwassenen

Inschrijfdatum:*
Naam:*
Geslacht:*  Man Vrouw
Geboortedatum:*
Straat:*
Postcode / Woonplaats:* /
Telefoon privé* / werk / mobiel: / /
Wie kunnen wij bellen igv calamiteiten:* /
Emailadres:*

Heeft u andere krijgskunsten beoefend? (Eventueel behaalde graad.)

Hoe bent u met Aikido / Ryushinkan in contact gekomen?

Heeft u nog opmerkingen?


Contributieformulier

Jaarlijkse bondscontributie AbN à € 15 dient bij de eerste contributie betaling en daarna jaarlijks zelf te voldoen.

Het inschrijfgeld à € 20 dient bij de eerste contributie betaling te voldoen.

Ingangsdatum:*
Contributie:*  kwartaal € 75 per maand € 31
IBAN:*
Naam en voorletters:*
Plaats:*
Contributie*  Ik zal per maand / kwartaal de contributie betaling aan Aikikai Aikido Stichting Ryushinkan Nederland overmaken op IBAN: NL 57 SNSB 0957104049 te Hengelo OV met vermelding van eigen naam en periode.

Jeugdsportfonds Zwolle en Stichting Leergeld Deventer geven sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betalen zij de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Contact in Zwolle en Contact in Deventer 

Den Bosch en Boxtel

Inschrijfformulier volwassenen

Inschrijfdatum:*
Naam:*
Geslacht:*  Man Vrouw
Geboortedatum:*
Straat:*
Postcode / Woonplaats:* /
Telefoon privé* / werk / mobiel: / /
Wie kunnen wij bellen igv calamiteiten:* /
Emailadres:*

Heeft u andere krijgskunsten beoefend? (Eventueel behaalde graad.)

Hoe bent u met Aikido / Ryushinkan in contact gekomen?

Heeft u nog opmerkingen?


Contributieformulier

Gratis proefles mogelijk!

Jaarbondscontributie à € 20 dient bij de eerste contributie betaling en daarna jaarlijks zelf te voldoen.

Ingangsdatum:*

Contributie*

Den Bosch

 1 uur per week op donderdagen € 190 volwassenen € 160 aspiranten 1,5 uur per week op dinsdagen € 240 volwassenen € 200 aspiranten 2,5 uur per week do en di € 325 volwassenen € 240 aspiranten

Boxtel

 Boxtel - afspraken over betaling van de contributie worden ter plaatse met Sakura afgestemd.
IBAN:*
Naam en voorletters:*
Plaats:*

Contributie*  Den Bosch contributie e/o Jaarbondscontributie à € 20 dient aan Stichting Aikikai AikidoZ te worden overgemaakt op IBAN: NL91 RABO 0323 0094 84 te Den Bosch met vermelding van eigen naam en periode / jaar.
captcha